కేటగిరీలు

ప్రశంసనీయమైన మంచి పనులు

ఒక మంచి మనిషిలో ఉండవలసిన మంచి అలవాట్లు, పనులు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి. ఉదాహరణకు - జవాబుదారీతనం, మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండటం, నిజాయితీ, నిస్వార్థం, మంచితనం, ఆనందం, ఓపిక, త్యాగం, సహకారం, వినయం, ప్రార్థించడం, దాతృత్వం, కరుణ, దయాగుణం, మంచి ఆలోచనలు, వివేకం, అణుకువ, విధేయత, మానవత్వం, గోప్యం, సంతృప్తి, నిలకడైన మనస్సు, ఔదార్యంతో నిండిన ఆత్మ, ధైర్యసాహసాలు, కనికరం, ఔదార్యం, సహనం, సత్యత, నిశ్శబ్దం, న్యాయం, ఆత్మగౌరవం, విచక్షణ, పవిత్రత, క్షమాగుణం, శక్తిసామర్ధ్యాలు, రోషం, వాగ్దాటి, చతురత, తెలివి, మేధస్సు, సంతృప్తి, విశ్వసనీయత, కోపాన్ని అధిగమించడం, ప్రేమ, సభ్యత, అభిమానం, హాస్యం, ఉన్నత లక్షణాలు, సమగ్రత, కార్యాచరణ, పాటించడం, సలహాలు, శ్రద్ధ, వాగ్దానం పూర్తి చేయడం, గౌరవం.

అంశాల సంఖ్య: 38

 • video-shot

  మంచి ముస్లింగా ఎలా మారాలి బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ ప్రతి ఒక్కరికీ సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చించారు. నవముస్లిం కోసం పూర్తి సమాచారంతో నిండిన వివరణాత్మక మార్గదర్శిని. ఇస్లాం ధర్మం మరిుయ దైవవిశ్వాసం యొక్క మూలస్థంభాలు, ఇస్లాం ధర్మంలో వివిధ ధర్మాదేశాల గురించి వివరంగా చర్చించబడింది.

 • video-shot

  MP4

  నిస్వార్థసేవ యొక్క అర్థం, దాని పద్దతి, దాని గుణాలు మరియు ఇస్లాం ధర్మం నొక్కి వక్కాణిస్తున్న దాని ప్రాధాన్యత గురించి ఈ సంక్షిప్త వీడియోలో చర్చించబడింది. ముందు తరం ముస్లిం సమాజం యొక్క అసలు నిస్వార్థ సేవ రాబోయే తరాల కోసం సాటి లేని ఉపమానం.

 • video-shot

  ఈర్ష్య, అసూయ బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ ప్రసంగంలో ఈర్ష్య, అసూయ అంటే ఏమిటి, అది ఎప్పుడు ప్రారంభం అయింది, దానిని అధిగమించే పద్ధతి గురించి షేఖ్ ఖాలిద్ అల్ ముస్లహ్ సవివరంగా చర్చించినారు.

 • video-shot

  MP4

  ఇస్లామీయ ధర్మప్రచారంలో పాటించవలసిన నియమనిబంధనలు (9 - ఇస్లాం గురించి దుష్ ప్రచారం చేయబడిన అపార్థాలను ఎలా తొలగించాలి)

 • video-shot

  క్షమించే కళ బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఈ వీడియోలో ఇతరులను ఎందుకు క్షమించాలి, దాని ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనే ఒక ముఖ్యాంశాన్ని ఉదాహరణలతో సహా చక్కగా వివరించారు. సహనశీలురుగా ఎలా జీవించాలి అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు.

 • video-shot

  ఇస్లాం ధర్మ పరమత సహనం బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : జాఫర్ షేఖ్ ఇద్రీస్

  ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఇస్లాం ధర్మంలోని పరమత సహనం అనే ముఖ్యాంశంపై చర్చించారు మరియు చక్కటి నిదర్శనాలు చూపారు.

 • video-shot

  MP4

  చివరి దినాలలో నిగర్వంతో కూడిన చక్కటి హృదయం కలిగి ఉండుట అనే ముఖ్యమైన మరియు ఆసక్తికరమైన అంశంపై షేఖ్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ ఇచ్చిన ఒక మంచి ఉపన్యాసం.

 • video-shot

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : యూసుఫ్ ఈస్తసి

  అమూల్యమైన ఆభరణాలలోని ఆణిముత్యాల వలే ఇస్లాం ధర్మంలో కూడా అనేక అందమైన ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలోని ఒక ఆణిముత్యం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో షేఖ్ యూసుప్ ఎస్టేట్ ఇస్లాం ధర్మంలోని దయాగుణం గురించి చర్చించినారు.

 • video-shot

  MP4

  ఉపన్యాసకుడు : యూసుఫ్ ఈస్తసి

  అమూల్యమైన ఆభరణాలలోని ఆణిముత్యాల వలే ఇస్లాం ధర్మంలో కూడా అనేక అందమైన ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలోని ఒక ఆణిముత్యం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోలో షేఖ్ యూసుప్ ఎస్టేట్ న్యాయం గురించి చర్చించినారు.

 • PDF

  1-కోపతాపాలకు ఇస్లాం ధర్మంలో తావు లేదు. కోపం వచ్చినపుడు సమంజసమైన పద్ధతిలో వ్యవహరించడం. 2 - కోపంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల నుండి ఉదాహారణలతో సహా.

 • నిజాయితీ బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  నిజాయితీ యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు దానికి బదులు లభించే ప్రతిఫలం

 • దయాగుణం బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  ఇస్లాం ధర్మంలో దయాగుణం యొక్క నిర్వచనం మరియు దాని విలువ

 • నిస్వార్థ సేవ బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  తొలి తరం ఇస్లామీయ సమాజంలో కనబడిన ఖచ్చితమైన నిస్వార్థసేవ రాబోయే తరాల కొరకు ఒక మంచి ఉపమానం.

 • సత్యం పలుకుటలోని శుభాలు బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  1- ఇస్లాం ధర్మంలో సత్యం పలుకుట, దానికి సంబంధించిన ధర్మాదేశాలు మరియు సత్యం పలికే వారి స్థానం. 2- అసత్యం, అసత్యాలు పలుకుట, కపటత్వం, మోసం, దగా, వంచనల పై తీవ్ర హెచ్చరిక.

 • సచ్ఛీలత, సిగ్గు, బిడియాలు బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  ఇస్లామీయ నైతిక ప్రవర్తనలో సచ్ఛీలత, సిగ్గు, బిడియముల అర్థం మరియు వాటి ప్రాధాన్యత, పాశ్చాత్య నాగరికత నుండి అది ఎలా విభేదిస్తున్నది.

 • PDF

  ఒక ఆదర్శ ముస్లిం యొక్క గుణగణాలు ఇతరుల కంటే విశిష్టంగా మరియు సంతులితంగా ఉంటాయి. వాటిలో ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథు బోధనలు ఇమిడి ఉంటాయి. తన ప్రభువుతో, స్వయంగా తనతో, తన కుటుంబంతో మరియు చుట్టుప్రక్కల ప్రజలతో అతని సత్సంబంధాలు అతడి లక్షణాలలో ఉంటాయి.

 • PDF

  ఇరుపు పొరుగు వారితో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండటంపై ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఉపదేశాలు

 • గౌరవాభిమానాలు బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  1- అల్లాహ్ ను గౌరవించుట అంటే ఆయనకు విధేయత చూపుట 2- కోల్పోయిన గౌరవాన్ని ఎలా తిరిగి పొందాలి 3- అబద్ధం పలుకుట, గూఢచారితనం మరియు చెడు పదాలు పలుకుట

 • విశ్వసనీయత బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  విశ్వసనీయత యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు మోసం, దగా, వంచనలకు వ్యతిరేకంగా ఇస్లామీయ తీవ్ర హెచ్చరికలు.

 • మానవత్వం బ్రిటీష్ దేశస్థులు

  PDF

  ఇస్లాంలో మానవత్వం

పేజీ : 2 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్