కేటగిరీలు

معلومات المواد باللغة العربية

ప్రశంసనీయమైన మంచి పనులు

ఒక మంచి మనిషిలో ఉండవలసిన మంచి అలవాట్లు, పనులు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి. ఉదాహరణకు - జవాబుదారీతనం, మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండటం, నిజాయితీ, నిస్వార్థం, మంచితనం, ఆనందం, ఓపిక, త్యాగం, సహకారం, వినయం, ప్రార్థించడం, దాతృత్వం, కరుణ, దయాగుణం, మంచి ఆలోచనలు, వివేకం, అణుకువ, విధేయత, మానవత్వం, గోప్యం, సంతృప్తి, నిలకడైన మనస్సు, ఔదార్యంతో నిండిన ఆత్మ, ధైర్యసాహసాలు, కనికరం, ఔదార్యం, సహనం, సత్యత, నిశ్శబ్దం, న్యాయం, ఆత్మగౌరవం, విచక్షణ, పవిత్రత, క్షమాగుణం, శక్తిసామర్ధ్యాలు, రోషం, వాగ్దాటి, చతురత, తెలివి, మేధస్సు, సంతృప్తి, విశ్వసనీయత, కోపాన్ని అధిగమించడం, ప్రేమ, సభ్యత, అభిమానం, హాస్యం, ఉన్నత లక్షణాలు, సమగ్రత, కార్యాచరణ, పాటించడం, సలహాలు, శ్రద్ధ, వాగ్దానం పూర్తి చేయడం, గౌరవం.

అంశాల సంఖ్య: 34

పేజీ : 2 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్