కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ ఖుత్బా ప్రసంగంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ రమదాన్ పవిత్ర మాసానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు చర్చించారు. ఈ పవిత్ర మాసంలో ప్రోత్సహించబడిన ఆచరణలు, ఉపవాస వ్రతాన్ని భగ్నం చేసే లేదా హాని కలిగించే విషయాల నుండి దూరంగా ఉండటం ...

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ భాగంలో నమాజులోని భంగిమలు మరియు వాటి నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  రమదాన్ పవిత్ర మాసంలో ఒక ముస్లిం జీవితం ఎలా ఉండాలి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  మక్కా నగరంలో అత్యంత ప్రాచీన కాబాగృహం ఉన్నది. ఈ నగరానికి ప్రపంచ నలుమూలల నుండి ముస్లింలు హజ్ యాత్ర మరియు ఉమ్రహ్ యాత్ర కోసం బయలు దేరి వస్తారు, ప్రతి నమాజులో దీనికి అభిముఖంగా నిలబడతారు. తగిన స్తోమత, శక్తి సామర్ధ్యాలు ఉంటే, జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా హజ్ యాత్ర చేసేందుకు ప్రతి ముస్లిం శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాడు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఒక మానవుడి జీవిత కాలపు పవిత్ర యాత్ర అయిన హజ్ యాత్ర గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం. ఆత్మను శుద్ధి చేసే ఈ పవిత్ర యాత్ర చేయాలని మీ మనస్సు తపిస్తున్నది. తమ తమ కాలంలో ప్రవక్తలందరూ చేసిన యాత్ర ఇది. ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం ఇచ్చిన పిలుపుకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సమాజం విన్నది మరియు స్పందించింది. దీనికి స్పందించవలసిన మరియు అల్లాహ్ యొక్క కాబాగృహాన్ని సందర్శించవలసిన బాధ్యత మనలోని ప్రతి ఒక్కరిపై ఉన్నది. మీ మనస్సు తపిస్తున్న యాత్ర ప్రారంభించేందుకు చివరికి మీరు ముందుకు వచ్చారు. ఇక మీరు బయలు దేర బోతున్నారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రకటించారు, "ఆయన యొక్క కాబాగృహానికి ఎవరైతే తరలి వస్తారో, వారు ఎలాంటి అసభ్యకరమైన పనులు మరియు పాపకార్యాలు చేయరో, అలాంటి పురుషుడు లేదా స్త్రీ, ఆ యాత్ర నుండి అప్పుడే పుట్టిన పసిబిడ్డ అంతటి పవిత్రంగా మరలి వస్తారు." హదీథు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  "ఒకవేళ ఇదే నా చివరి రమదాన్ అయితే నా పరిస్థితి ఏమిటి?" అనే అంశంపై డాక్టర్ తౌఫీఖ్ చౌదరీ ఇచ్చిన మంచి ఉపన్యాసం. ఇందులో ఆయన రమదాన్ ప్రాముఖ్యత గురించి, రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకోవటానికి ఎలా తయారు కావాలి అనే అంశాల గురించి చర్చించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకోవటానికి మనం ఎలా తయారు కావాలి అనే అంశంపై అద్నాన్ రాషిద్ ఇచ్చిన ఒక మంచి ఉపన్యాసం.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  రమదాన్ పవిత్ర మాస ప్రాధాన్యత, ఖుర్ఆన్ ను ప్రేమించుట, రమదాన్ మాసంలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకునేందుకు చేయవలసిన తయారీల గురించి ఉస్తాద్ నౌమాన్ అలీ ఖాన్ చక్కగా వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  అసలు రమదాన్ అంటే ఏమిటి అనే అంశంపై మమ్ దూహ్ ముహమ్మద్ చేసిన ఒక మంచి ప్రసంగం. దీనిలో ఆయన రమదాన్ నెల ప్రాముఖ్యత, ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకునేందుకు ఎలాంటి తయారీలు చేసుకోవాలి, ఈ నెలలో ఒక ముస్లిం ఏమి చేయాలి, మరియు రమదాన్ నెలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను ఆయన చర్చించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ బిలాల్ అసద్ రమదాన్ శుభాలు అనే అంశంపై ప్రసంగించారు. దీనిలో ఆయన రమదాన్ నెల మరియు ఉపన్యాసాల యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి వివరించారు. రమదాన్ నెల మన్నింపుల, క్షమాభిక్ష ప్రసాదించే పవిత్ర మాసం. అల్లాహ్ యొక్క దీవెనలు ప్రసాదించే అద్భుత మాసం. ముస్లింలు ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని వదులుకో కూడదు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ప్రపంచ జనాభాలో ఐదవ వంతు ప్రజలు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేయాలనే తపనతో ఉన్నారు - అదే హజ్ యాత్ర. మొదటి భాగం - హజ్ యాత్ర పరిచయం మరియు హజ్ దినం అంటే అరఫాత్ దినం వరకు చేయవలసిన కొన్ని ఆరాధనలు. రెండవ భాగం - అరఫాత్ దినం నుండి హజ్ యాత్ర చివరి దినం వరకు చేసే ఆరాధనలు, అల్లాహ్ స్వీకరించే హజ్ యాత్ర.

 • ఇంగ్లీష్

  MP3

  తన హజ్ సమయంలో ముహమ్మద్ అల్ షరీష్ రచించిన "Hajj - The Journey of Hearts" హజ్ యాత్ర - హృదయాల యాత్ర అనే వ్యాసం యొక్క ఆడియో రికార్డింగు. క్లిష్టసమయాలలో కూడా అల్లాహ్ నుండి ప్రతిఫలం ఆశిస్తూ సహనం, ఓర్పు చూపే హజ్ యాత్రికులను ఆయన చూసారు. అది చూసి నన్ను నేను ఇలా ప్రశ్నించుకున్నాను - "వీరికీ మరియు పరస్పరం విమర్శలు మరియు వాదోపవాదాలలో మునిగి ఉండే ప్రజలకూ మధ్య ఉన్న తేడా ఏమిటి ?" చివరిగా నాకు అర్థం అయింది ఏమిటంటే నేను చూస్తున్నది జైద్ లేదా అమర్ యొక్క శరీరాలు కాదు, కానీ నేను చూస్తున్నది జైద్ మరియు అమర్ యొక్క మంచి హృదయాలు, మనస్సులు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  రమదాన్ నెలలోని జీవన విధానం, సత్ ప్రవర్తన మరియు రమదాన్ నెలలో సంపాదించిన దైవభీతిని మిగిలిన సంవత్సరమంతా ఎలా కొనసాగించాలి అనే విషయాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  రమదాన్ పవిత్ర మాసం కొందరు ముస్లింల కొరకు ఎలా సీజనల్ ఆరాధనల మాసంగా మారిందో షేఖ్ ఇక్కడ చర్చించారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  PDF

  ఈ కరపత్రంలో ప్రజలు నిర్లక్ష్యం చేసే అవకాశం ఉన్న ఫజ్ర్ మరియు అస్ర్ నమాజుల విలువ గురించి ప్రస్తావించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PPT

  హజ్ ఆచరణల గురించి వివరించే ఒక సంక్షిప్త మార్గదర్శిని.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  GIF

  దీనిలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క అంతిమ హజ్ యాత్ర గురించి, అందులో ఆయన చేసిన గొప్ప ప్రసంగం గురించి వివరించబడింది.

 • తెలుగు

  MP3

  రమదాన్ నెలలోని అనేక శుభాల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఉపవాసమనేది కేవలం ముస్లింలకు మాత్రమే ప్రత్యేకబడలేదు. తరతరాలుగా క్రైస్తవులు, యూదులు, హిందువులు, జైనులు, కన్ఫూషిియేషన్లు ఆచరిస్తూ వచ్చారు.

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  రమదాన్ పవిత్ర మాసానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు, ఉపవాసాల గురించి మరియు రమదాన్ గురించి ప్రజలలో వ్యాపించిన కొన్ని కల్పిత ఆచారాలు, అపోహలు మరియు అపార్ధాలు. ఈ ఉపన్యాసం తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాలు కూడా ఉన్నాయి.

పేజీ : 3 - నుండి : 1
ఫీడ్ బ్యాక్