కేటగిరీలు

 • తెలుగు

  PDF

  ఇస్లాం మరియు ముస్లింల గురించి అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.

 • తెలుగు

  YOUTUBE

  ఈ వీడియోలో ఖుర్ఆన్ గురించి ముహమ్మద్ రబ్బానీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

 • తెలుగు

  DOCX

  ఖుర్ఆన్ - అల్లాహ్ వాక్కు, మానవజాతి కొరకు మార్గదర్శకత్వం, అంతిమ సందేశం మరియు అది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై ఎలా అవతరించిందనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక, ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేసింది అల్లాహ్ యే ననే సత్యాన్ని మనం ఎలా కనిపెట్టగలమో తెలుపుతున్నది. ఇంకా మానవజాతి కొరకు ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అవతరింపజేయబడటం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని చర్చిస్తున్నది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఖుర్ఆన్ - అల్లాహ్ వాక్కు, మానవజాతి కొరకు మార్గదర్శకత్వం, అంతిమ సందేశం మరియు అది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై ఎలా అవతరించిందనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక, ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేసింది అల్లాహ్ యే ననే సత్యాన్ని మనం ఎలా కనిపెట్టగలమో తెలుపుతున్నది. ఇంకా మానవజాతి కొరకు ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అవతరింపజేయబడటం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని చర్చిస్తున్నది.

 • ఇంగ్లీష్

  MP4

  ఈ వీడియోలో విసామ్ షరీఫ్ ఖుర్ఆన్ మరియు ఇస్లాం అంటే ఏమిటో క్లుప్తంగా వివరించారు. మన జీవిత ఉద్దేశ్యం ఏమిటో కనుగొనటం ఎంత ప్రధానమైన విషయమో చర్చించారు.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఖుర్ఆన్ సమస్త మానవాళి కోసం అల్లాహ్ చే పంపబడిన అంతిమ మరియు ప్రామాణిక దివ్యగ్రంథం.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఖుర్ఆన్ మరియు దాని ప్రాథమిక అంశాలు, ఖుర్ఆన్ మరియు దాని అనువాదాల మధ్య భేదం, ఇంగ్లీషు అనువాదం పై క్లుప్తమైన పునర్విమర్శ, ఖుర్ఆన్ సైన్సుల పరిచయం. 2-ఖుర్ఆన్ ఆంతరంగిక సౌందర్యం మరియు దాని కోసం ముస్లింల అలంకరణ, ఇస్లామీయ నాగరికతపై ఖుర్ఆన్ భాష మరియు దాని చారిత్రక ప్రభావం

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటి ? 2-ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ఎలా అవతరించింది, కంఠస్థం చేయబడింది మరియ వ్రాయబడింది. 3-ఎలా దివ్య వచనాలు గ్రంథ రూపంలో సంకలనం చేయబడినాయి. 4- ఈరోజు మన చేతులలో ఉన్న ఖుర్ఆన్ యొక్క మూలం ఏమిటి.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  1- ఖుర్ఆన్, ఇస్లాం మరియు ముస్లింలు యూదులకు వ్యతిరేకమనే అసత్య ప్రచారంపై చర్చ. యూదజాతి స్థానం మరియు దేవుడి వద్ద వారి గౌరవ స్థానం గురించి చర్చ. 2- వాస్తవంగా అసలు ఎంచుకోవబడిన ప్రజలు ఎవరు.

 • ఇంగ్లీష్

  DOC

  ఇస్లాం గురించి అధ్యయనం చేస్తూ ఖుర్ఆన్ గురించి కూడా పరిశోధించిన పాశ్చాత్య స్కాలర్ల అభిప్రాయాలు.

 • ఇంగ్లీష్

  GIF

  ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటి మరియు దాని నిర్వచనాన్ని ఈ సంక్షిప్త వ్యాసం వివరిస్తున్నది. ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడిన కొన్ని వైజ్ఞానిక విషయాలను కూడా ఇది చర్చించినది.

 • తెలుగు

  PDF

  ఖుర్ఆన్ రచయిత ఎవరు అనే అతి ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ పుస్తకం ప్రామాణిక ఆధారాలతో, చాలా చక్కగా చర్చించినది. నిష్పక్షపాతంగా దీనిలోని విషయాలను గురించి లోతుగా ఆలోచిస్తే, అసలు సత్యాన్ని గ్రహించటం తేలికవుతుంది. దాని ద్వారా ఇరపరలోక సాఫల్యాల మార్గాన్ని కనుగొంటారు. ఇన్షా అల్లాహ్.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఖుర్ఆన్ గ్రంథం అల్లాహ్ నుండి అవతరించింది మరియు ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అనే సత్యాన్ని నిరూపించే ఒక స్పష్టమైన నిదర్శనం.

ఫీడ్ బ్యాక్