Ахлоқи ҳамида дар дини ислом

Гузориши мухтасар:

Нависандаи ин мақола дар бораи ахлоқи ҳамида дар дини мубини ислом суҳбат мекунад, ва чанде аз оятҳо ва ҳадисҳоеро зикр мекунад ки мусалмонҳоро амр ба ахлоқи ҳамида мекунанд.

Download
Назаратро барои соҳиби ин саҳифа навис

Васфи комил

  Ахлоқи ҳамида дар дини ислом

  ] طاجيكية – TajikiТоҷики [

  F,leccfnjhb Sjvbl

  2009 - 1430

  ﭽ حسن الخلق في الإسلامﭼ

  « باللغة الطاجيكية »

  عبد الستار حميد

  2009 - 1430

  Ахлоқи ҳамида дар дини ислом

  Абӯдовуд $hfsvfnb {elj ,fh e ,jl$ ривоят меку$ над^ ки Паёмбар$ Lejfe lehel ,fh E ,jl$ фармуд~ «Шахси боимон ба воситаи ахлоқи нек метавонад ба мартабаи онҳое бирасад^ ки рӯз то бегоҳ рӯза дошта^ шаб то ба рӯз намоз мегузоранд»&

  Ин чунин Имом Тирмизӣ $hfsvfnb {elj ,fh e ,jl$ аз Расули Акрам $ Lejfe lehel ,fh E ,jl$ ривоят кардааст ки гуфт~ «Дар тарозуи аъмол рӯзи қиёмат ҳеҷ чизе барои мӯъмин вазнинтар аз ахлоқи хуб нест ва Худованд беҳаёву бадзабону ғайбатгарро бад мебинад»


  Аз Паёмбар $ Lejfe lehel ,fh E ,jl$ пурсиданд~

  @Кадом чизҳо мардумро биҳиштӣ ба биҳишт мебаранд#
  Фармуданд~ @Аз Худо тарсидану ахлоқи хуб доштан@&
  Боз пурсиданд~@Чӣ чизҳо бештар мардумро ба дузах мебаранд#
  Расули Худо $Lejfe lehel ,fh E ,jl$ фармуданд~ @Даҳон^ ва андоми ниҳонӣ (шармгоҳи инсон)&

  Дар ривояти Дайламӣ $hfsvfnb {elj ,fh e ,jl$ омадааст~ «Ахлоқи хуб нисфи дин аст»&

  Ибни Адӣ $hfsvfnb {elj ,fh e ,jl$ ривоят мекунад^ ки Расулуллоҳ $Lejfe lehel ,fh E ,jl$ фармуданд~ «Ахлоқи нек гуноҳонро чунон аз баин мебарад^ ки офтоб яхро об мекунад»&

  Имом Замахшарӣ дар китоби «Мақомот»$и худ^ ки китоби ахлоқист^мефармояд~ «Хислати хуб инсонро мисли себи Лубнон месозад^ ки ҳам хушранг асту ҳам хушбӯю ҳам хушмазза& Ба ҳар ҷониб^ ки онро бигардонӣ^ туро ба сӯи худ ҷалб мекунад& Хислати бад мисли хори саъдон аст^ ки ба ҳар ҷониби он нигарӣ^ намехоҳӣ ба он даст бизанӣ»&

  Дар ҳама кор пешвоест ва пешвои ахлоқ ҳазрати Муҳаммад $Lejfe lehel ,fh E ,jl$ ҳастанд^ ки фармудаанд~ «Ман барои он фиристода шудаам ки ахлоқи накӯро пурра баён бисозам»&

  Ва Худованд дар васфи ахлоқи Паёмбараш мефармояд~

  ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ القلم: 4

  @Sар оина ту соҳиби ахлоқи бузург ҳасти@

  Вобаста ба ин Саъдии Шерозӣ мегӯянд~
  Мапиндор Саъдӣ^ ки роҳи сафо
  Тавон рафт ҷуз аз паи Мустафо

  Ҳоло намунае аз ахлоқи некро ёдовар мешавем~


  Эҳтирому такрим (иззат кардан)^ меҳрубонӣ^ адои амонат^ хуб анҷом додани вазифа^ инсофу адл^ тақвову парҳезкорӣ^ хоксориву фурӯтанӣ^ ҳилму бурдборӣ^ шарму ҳаё^ шуҷоату далерӣ^ шукргузорӣ^ босабру бо истиқомат будан^ ростгувӯ ҳалолкор (росткор) будан^ авфу гузашт намудан^ қаноат^ мадорову нармию лутф^ вафо ба аҳду паймон^хушсуханӣ ва ғайра^ ҳамаи инҳо аз намунаҳои ахлоқи нек мебошанд&

  Аммо аз намунаҳои ахлоқи бад~

  Исрофу зиёдаравӣ^ иҳонату таҳқир^ бахилӣ^ тамаллуқ ва чоплусӣ^ танбалӣ^ сарзаниши дигарон^ бетоқатӣ^ ҳирсу аз (чашмгуруснагӣ)^ ҳасаду кина^ хиёнату фиреб^ дурӯғ^ риёкорӣ^ тафриқаандозӣ^ тамаъ^ зулму ситам^ худписан$ дӣ^ хашму ғазаб^ фуҷуру бадкорӣ^ фоҳишабозӣ ва беҳаёӣ^ фисқу нофармонӣ^ кибру худнамоӣ^ дағалӣ ва ҷидолу хархаша^ ҳавою ҳаваспарастӣ^ гуноҳ^ душманӣ^ ҷудо сохтани ду дӯст^ вайрон кардани оила^ лату кӯби бераҳмона^ бадзабонӣ^ ғайбат^ тӯҳмат ва ғайра^ ҳамаи инҳо аз намунаҳои ахлоқи бад мебошад&

  Парҳез намудан аз ахлоқи бад мағзи ахлоқи ҳамида аст&

  Ҳар кӣ дар ӯ сирати некӯ бувад&
  Одамӣ аз одамиён ӯ бувад&