คำอธิบาย

ถาม : เราจะผนวกให้สอดคล้องกันอย่างไร ระหว่างวิทยาการแพทย์สมัยใหม่ ที่สามารถตรวจสอบว่าทารกที่อยู่ในครรภ์ เป็นเพศชายหรือหญิงกับคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า "และพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในครรภ์" (ลุกมาน 34)

ส่งฟีดแบ็ก