คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม

คำอธิบาย

คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม เพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหา :
(1) แก่นแท้ของการเจ็บป่วย เป้าหมาย และคุณค่า
(2) สัจธรรมของโรค และการหายป่วย
(3) มารยาทของผู้ป่วย
(4) วิธีรักษาโรค
(5) ยาที่มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
(6) ผู้ป่วยและการทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺ
(7) ผู้ป่วยและอัฏ-เฏาะฮาเราะฮฺ (การชำระทำความสะอาด)
(8) การละหมาดของผู้ป่วย
(9) การถือศีลอดของผู้ป่วย
(10) การทำหัจญ์ของผู้ป่วย
(11) ความประเสริฐของการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมารยาท
(12) แพทย์และจรรยาบรรณ
(13) มารยาทและการจัดการศพและทารก.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล