พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

รวมพระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ พร้อมความหมาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย

ส่งฟีดแบ็ก