ความประเสริฐของการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความประเสริฐของการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก