อัลลอฮฺ คือ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

คำอธิบาย

รู้จักและเข้าใจเนื้อหาของอิสลาม ผ่านโองการอัลกุรอาน จากสูเราะฮฺ อัล-มุลก์ เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลาม ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของอิสลาม จากพระมหาคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้า

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

 

ความเจริญสุขจงมีแด่อัลลอฮฺพระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง พระผู้ทรงให้มีความตายและทรงให้มีความเป็น เพื่อจะทดสอบพวกเราว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์และมีผลงานดียิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงมีอำนาจ ผู้ทรงให้อภัยเสมอ

อัลลอฮฺคือพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้น ๆ ท่านจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปรานี ดังนั้นท่านจงหันกลับมามองดูซิ ท่านจะเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหม ?

แล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สอง สายตานั้นก็จะกลับยังท่านด้วยการยอมจำนนและในสภาพที่ละเหี่ย

โดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยแสงดาวเป็นแสงประทีป และพระองค์ทรงได้ทำให้มันเป็นอาวุธไล่ชัยฏอนมารร้ายซึ่งเป็นศัตรูของมวลมนุษย์ และพระองค์ทรงได้เตรียมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนแรงสำหรับพวกชัยฏอนมารร้ายในวันปรโลก

และอัลลอฮฺทรงได้เตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขานั้น คือการลงโทษแห่งนรกญะฮันนัม และมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง

เมื่อพวกเขาถูกโยนลงในนรก พวกเขาจะได้ยินเสียงของมันครวญครางขณะที่มันกำลังเดือดพล่าน มันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเคียดแค้น ทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมัน ยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่า : มิได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือ?” พวกเขากล่าวว่า : มี ได้มีผู้ตักเตือนมายังเรา แต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราได้กล่าวอีกว่าอัลลอฮฺมิได้ทรงประทานสิ่งใดลงมา พวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมาก

และพวกเขากล่าวอีกว่า : หากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใคร่ครวญ พวกเราก็มิได้เป็นชาวนรกอย่างนี้ดอก

พวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขา แต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับชาวนรก

แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระเจ้าของพวกเขาโดยทางลับ และพวกเขาระงับการกระทำฝ่าฝืนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง

บางกลุ่มจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้วางแผนเพื่อจะทำร้ายท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตของอัลลอฮฺ แต่อัลลอฮฺทรงแจ้งข่าวการวางแผนตามที่พวกเขาได้พูดกันในระหว่างพวกเขาว่า : พวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตาม แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก พระผู้ทรงสร้างจะมิทรงรอบรู้ดอกหรือ? พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วน ผู้ทรงตระหนักยิ่ง

พระเจ้าอัลลอฮฺคือผู้ทรงทำแผ่นดินนี้ให้ราบเรียบสำหรับพวกท่าน ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมัน และจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์ และยังพระองค์เท่านั้นการฟื้นคืนชีพ

พวกท่านจะปลอดภัยละหรือจากการที่อัลลอฮฺพระผู้ทรงสถิตอยู่ ณ ฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสูบพวกท่าน แล้วขณะนั้นมันจะหวั่นไหว ? หรือว่าพวกท่านจะปลอดภัยจากการที่อัลลอฮฺพระผู้ทรงสถิตอยู่ ณ ฟากฟ้าจะทรงส่งลมพายุมาหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายังพวกท่าน เช่นเดียวกับที่พระองค์เคยส่งมายังหมู่ชนผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีต แล้วพวกท่านจะได้รู้ว่าการตักเตือนของพระเจ้าอัลลอฮฺเป็นเช่นใด

และโดยแน่นอน หมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว ดังนั้นจงดูเถิดการปฏิเสธคำตักเตือนของพระเจ้าอัลลอฮฺมีผลเป็นอย่างไร

พวกเขามิได้มองและมิได้พิจารณาใคร่ครวญดอกหรือ ขณะที่นกกำลังบินอยู่เบื้องบนพวกเขา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะจับดึงมันได้ นอกจากอัลลอฮฺพระผู้ทรงกรุณาปรานี ซึ่งความเมตตาของพระองค์แผ่คลุมไปทั่วจักรวาล แท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกอย่าง

หรือผู้ใดเล่า ซึ่งเขาเป็นพลพรรคของพวกท่าน ที่จะช่วยเหลือพวกท่าน นอกจากอัลลอฮฺพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺนั้น พวกเขามิใช่อื่นใดเลยนอกจากว่าอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้น

หรือผู้ใดเล่าซึ่งจะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกท่าน หากพระองค์ทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้ แต่ว่าพวกท่านดื้อรั้นอยู่ในความหยิ่งยโส และห่างไกลความจริง

ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺจะเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาที่ถูกต้องกว่า หรือว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและคัมภีร์อัลกุรอาน ? และคนตาบอดที่เดินควำคะมำบนใบหน้าของพวกเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่า หรือว่าคนตาดีเดินตัวตรงบนแนวทางที่เที่ยงตรง ?

อัลลอฮฺทรงบัญชาให้ท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตท่านสุดท้ายของพระองค์และผู้เผยแผ่อิสลาม เพื่อประกาศแก่มนุษยชาติว่า :พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้า และทรงทำให้พวกเจ้ามีหู มีตาและมีหัวใจ ส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณ

อัลลอฮฺทรงสร้างอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกมาจากดิน แล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากน้ำอสุจิเป็นจำนวนมากมายในแผ่นดินนี้ ซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัม แต่ทว่า มนุษย์ในวันนี้ส่วนมากยังไม่ศรัทธาต่อการกลับไปหาอัลลอฮฺในวันปรโลก เพื่อรับการตอบแทนสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ ดังนั้นอัลลอฮฺทรงบัญชาให้ท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตท่านสุดท้ายของพระองค์และผู้เผยแผ่อิสลาม เพื่อประกาศแก่มนุษยชาติว่า : พระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมกลับไปยังพระองค์

และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธศรัทธาต่อยามอวสานโลก พวกเขากล่าวเป็นการเย้ยหยันว่า : เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง

มุฮัมมัดศาสนฑูตท่านสุดท้ายของพระองค์และฉันซึ่งเป็นผู้เผยแผ่อิสลาม ขอตอบว่า : ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺ ความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันแจ่มแจ้งเท่านั้น  

ครั้นเมื่อพวกเขามองเห็นการลงโทษใกล้ตัวเข้ามาแล้วในวันปรโลก ใบหน้าของผู้ปฏิเสธศรัทธาหม่นหมอง และจะมีเสียงกล่าวว่า : นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าร้องขอ นี่คือสิ่งที่พวกท่านเคยเรียกร้องสมัยพวกท่านอยู่ในโลกดุนยา และพวกท่านรีบเร่งจะให้มันเกิดขึ้นโดยพวกท่านเย้ยหยันและปฏิเสธมัน

ท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตของอัลลอฮฺได้กล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธว่า : พวกท่านจงบอกฉันซิว่า หากอัลลอฮฺจะทรงให้ฉันตายพร้อมกับบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับฉัน หรือจะทรงเมตตาแก่พวกเรา ดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยพวกปฏิเสธศรัทธาให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด?”

ฉันขอประกาศตนเองว่า : ฉันเป็นมุสลิม ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ และฉันขอมอบหมายชีวิตของฉันแด่พระองค์

และท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮฺก็ได้ประกาศไว้ว่า : พระองค์อัลลอฮฺคือพระผู้ทรงกรุณาปรานี เราศรัทธาต่อพระองค์ แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์ แล้วพวกท่านจะได้รู้ว่า ใครคือผู้ที่อยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง

และในวันปรโลกฉันและท่านก็จะได้รู้ว่า ใครคือผู้ที่อยู่ในการหลงผิด ฉันพร้อมบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺหรือท่านพร้อมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ ?

ท่านไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วลำน้ำต่าง ๆ ก็ไหลไป และพระองค์ทรงให้บางส่วนของมันไหลซึมลงไปในแผ่นดินเป็นตาน้ำด้วยน้ำนั้น แล้วพระองค์ทรงให้พืชหลากหลายงอกเงยออกมา แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งกลายเป็นสีเหลือง แล้วพระองค์ทรงทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้น แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย

แท้จริงสิ่งที่พวกปฏิเสธศรัทธาวอนขออื่นจากอัลลอฮฺนั้นไม่สามารถปกป้องและป้องกันจากความเสียหาย ในเมื่ออัลลอฮฺทรงลงโทษพวกเขา ดังนั้น อัลลอฮฺทรงให้ท่านมุฮัมมัดศาสนฑูตแห่งสมัยเรานี้ตักเตือนมนุษยชาติด้วยคำกล่าวว่า : พวกท่านจงบอกฉันซิว่า หากแหล่งน้ำของพวกท่านเหือดแห้งลง ดังนั้นผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่ท่วมท้นมาให้ท่าน

โอ้ หมู่ชนของฉันเอ๋ย! แท้จริงฉันคือผู้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺ พระองค์คือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่าน ฉันขอเชิญท่านและผู้ใกล้ชิดกับท่านให้หันกลับมานับถือศาสนาของพระเจ้า นั่นคือ ศาสนาอิสลาม พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺเถิด และจงปฏิบัติตามท่านมุฮัมมัดศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์ พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ฉันและแก่พวกท่าน และพระองค์จะส่งเมฆมาให้หลั่งน้ำฝนลงมา แล้วพระองค์จะทรงทำให้พวกเรามีชีวิตชีวาขึ้นในโลกนี้

ท่านจงกล่าวเถิด คำปฏิญาณว่า :ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ

แน่นอน ท่านจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และท่านจะพ้นจากไฟนรก และจะได้เข้าสวนสวรรค์ในวันปรโลก

 

 

ผู้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺ

บ่าวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน

มัสยิดอิสลาม 157 ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 

ส่งฟีดแบ็ก