10 โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลาม และวิธีตักตวง

คำอธิบาย

เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ข้าพเจ้าขอมอบโอวาท 10 ประการเกี่ยวกับเนื้อแท้ของความรู้แก่พี่น้องทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Browallia New"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:16777219 0 0 0 65537 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-cluster; mso-pagination:widow-orphan; font-size:16.0pt; font-family:"Browallia New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:TH;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-cluster; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:16.0pt; font-family:"Browallia New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:TH;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->

เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ข้าพเจ้าขอมอบโอวาท 10 ประการเกี่ยวกับเนื้อแท้ของความรู้แก่พี่น้องทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้แห่งวิวรณ์ (วะหฺยู) ของอัลลอฮฺที่มีระบุในอัลกุรอาน การอรรถาธิบายที่ดีเยี่ยม ความหมาย และการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานมาจากท่าน เราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่มีชื่อว่าอัสสุนนะฮฺ"

2. ผู้ที่ดีที่สุดที่เข้าใจและน้อมรับต่อคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺคือบรรดา เศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

3. ผู้ที่ดีที่สุดที่ชี้แจงและเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ พร้อมๆกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺคือบรรดาอุละมาอ์ตาบิอีน และตาบิอิตตาบิอีน และชนต่อมาที่เป็นที่รู้จักกันในนามของสะลัฟศอลิหฺ" ที่มีชีวิตอยู่ในสามศตวรรษแรกแห่งฮิจเราะฮฺศักราช และเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกันในนามของอะฮฺลุลหะดีษ" หรืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ"

4. ความเบี่ยงเบนในการเข้าใจอิสลาม คือความเบี่ยงเบนจากหลักคำสอนดั้งเดิมที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺได้นำมาเผยแผ่ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะฮฺ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเศาะหาบะฮฺ ซึ่งถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยผู้ที่แสดงตนเป็นมุสลิมแต่ธาตุแท้คือผู้ที่กลับกลอก หรือออกนอกรีต หลักคำสอนที่เบี่ยงเบนของพวกเขาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นร้อยๆ จำพวก ซึ่งอันตรายของพวกเขาได้ซึมซับเข้าสู่ประชาชาติอิสลามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน และจะยังคงเป็นต่อไปจนถึงวัน กิยามะฮฺ พวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของอะฮฺลุลฮะวาอ์" (ชนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง) ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราจากสิ่งนั้นด้วยเทอญ

5. ความรู้ที่แท้จริงล้วนเป็นนิอฺมัตที่อัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้และปรีชาได้มอบให้แก่ บ่าวของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านหลักการศรัทธา (อะกีดะฮฺ) หรือหลักการปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเป็นผู้นำสูงสุดและการบริหาร (คิลาฟะฮฺ) หรือการสังคม (มุอามะลาต) ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺ หรือความรู้เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์ หรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมา นั่นแหละคือสาขาต่างๆ ขององค์ความรู้ที่อัลลอฮฺได้มอบให้แก่บ่าวของพระองค์บนโลกนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นมุอ์มินผู้ศรัทธาหรือกาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธา

6. ความรู้แห่งวะหฺยู คือแสงสว่างของอัลลอฮฺและทางนำของพระองค์ อัลลอฮฺจะมอบความรู้แห่งวะหฺยูประเภทนี้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้เป็นคนดีบนโลกนี้และอาคิเราะฮฺเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจงวิงวอนขอความรู้ที่แท้จริงจากพระองค์โอ้พระผู้อภิบาลของข้า ได้โปรดประทานความรู้แก่ข้า และมอบความปรีชาญาณแก่ข้าด้วยเถิด"

7. อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺที่ไม่อาจแยกออกจากความรู้ ด้วยเหตุนี้ คำสั่งแรกของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์คืออิกเราะอ์" หมายความว่าจงอ่าน" ดังนั้น จึงไม่มีมุสลิมที่โง่เขลา ถึงแม้ว่าจะมีมุสลิมจำนวนมากที่เป็นสามัญชนทั่วไปก็ตาม โดยที่ความรู้ของพวกเขาไม่ถึงระดับของปราชญ์ผู้รอบรู้ (อุละมาอ์)

8. ความรู้ที่ดีที่สุดที่บรรดาครูบาอาจารย์ได้เสี้ยมสอนไว้คือความรู้แห่งอัลกุรอนและสุนนะฮฺ และความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการวินิจฉัยอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ถูกต้องของบรรดาอุละมาอ์ที่ได้รับการยอมรับ ต่อมาก็เป็นความรู้ด้านหลักการและเครื่องมือ (ไวยากรณ์) สำหรับใช้อ่าน ทำความเข้าใจ และวินิจฉัยคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ รวมทั้งตำราต่างๆ ของอุละมาอ์ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้ว่าด้วยหลักการและเครื่องมือสำหรับใช้เผยแผ่และปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาที่มีรากฐานมาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

9. ผู้หนึ่งผู้ใดจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้รู้ (อาลิม) ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามทัศนะของอิสลาม ตราบใดที่เขายังไม่ได้รับความรู้ที่จะนำพาตัวเขาไปสู่การปฏิบัติจริงกับความรู้นั้น นี่แหละคือสภาพของอุละมาอ์ที่แท้จริงในอิสลาม

10. อัลลอฮฺจะยกระดับของบรรดาผู้ศรัทธาและผู้มีความรู้สู่สถานะที่สูงส่งที่สุด บนโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ และอิสลามจะให้เกียรติแก่ผู้รู้หรืออุละมาอ์ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาที่ชอบปฏิบัติอิบาดะฮฺ

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮฺโปรดประทานความรู้ที่จำเริญและยังประโยชน์แก่พวกเราทุกคน ทั้งบนโลกนี้และ อาคิเราะฮฺ อามีน ยาร็อบบัลอาละมีน

สลามและเศาะลาวาต จงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด วงศ์วานของท่าน และบรรดาสหายของท่าน และมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

เขียนที่ มัสยิด อัลหะเราะมัยน์

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

23 เราะญับ 1429

26 กรกฎาคม 2008

ส่งฟีดแบ็ก