เตรียมตัวต้อนรับเราะมะฎอน

นักเขียน : รอสลี แมยู

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทความเชิงสะกิดใจและเรียกร้องเชิญชวนให้หันมาเตรียมตัวกับการต้อนรับเราะมะฎอน ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ในด้านจิตใจ สุขภาพร่างกาย ความรู้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพื่อให้สามารถตักตวงความดีงามต่างๆ อันมากมายในเดือนเราะมะฎอนได้อย่างเต็มที่

Download
ส่งฟีดแบ็ก