ความหมาย หุก่ม และ ความประเสริฐ ของหัจญ์

คำอธิบาย

ประกอบด้วย .. ความสำคัญของอัล-บัยตุลหะรอม ความงดงาม และเป้าหมายของหัจญ์ หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์ ผู้ที่สามารถประกอบพิธีหัจญ์ได้ ผู้ใดบ้างที่วาญิบ (จำเป็น) ต้องประกอบพิธีหัจญ์ ความประเสริฐของหัจญ์และอุมเราะฮฺ หุก่มการเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺของสตรีซึ่งไม่มีมะหฺรอม หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์แทนผู้อื่น วิธีการครองอิหฺรอมของสตรีที่มีรอบเดือนหรือสตรีที่มีเลือดจากการคลอดบุตร ความประเสริฐของการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺบ่อยๆ หุก่มการออกจากมักกะฮฺเพื่อประกอบพิธีอุมเราะฮฺอีกครั้ง หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺของเด็กเล็ก หุก่มการเข้าไปในมัสยิดของมุชริก ลักษณะเฉพาะของเขตหะร็อม

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

ความสำคัญของอัล-บัยตุลหะรอม
ความงดงาม และเป้าหมายของหัจญ์
หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์
ผู้ที่สามารถประกอบพิธีหัจญ์ได้
ผู้ใดบ้างที่วาญิบ (จำเป็น) ต้องประกอบพิธีหัจญ์
ความประเสริฐของหัจญ์และอุมเราะฮฺ
หุก่มการเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺของสตรีซึ่งไม่มีมะหฺรอม
หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์แทนผู้อื่น
วิธีการครองอิหฺรอมของสตรีที่มีรอบเดือนหรือสตรีที่มีเลือดจากการคลอดบุตร
ความประเสริฐของการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺบ่อยๆ
หุก่มการออกจากมักกะฮฺเพื่อประกอบพิธีอุมเราะฮฺอีกครั้ง
หุก่มการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺของเด็กเล็ก
หุก่มการเข้าไปในมัสยิดของมุชริก
ลักษณะเฉพาะของเขตหะร็อม

ส่งฟีดแบ็ก