ประเภทต่างๆ ของการประกอบพิธีหัจญ์

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย การประกอบพิธีหัจญ์ประเภทต่างๆ พิธีกรรมแบบใดดีที่สุด วิธีการเข้าสู่มักกะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อรอัลฟิกฮิลอิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก