บทเรียนจากคุฏบะฮฺในหัจญ์อำลาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

คำอธิบาย

บทความซึ่งเรียบเรียงเป็นคุฏบะฮฺญุมอัต ว่าด้วยบทเรียนและคำสอนต่างๆ ที่ได้จากคุฏบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในหัจญ์วะดาอฺหรือหัจญ์อำลาของท่าน ประกอบด้วยหลักคำสอนบางประการที่สำคัญยิ่งสำหรับมุสลิม เช่นหลักยึดมั่นในอะกีดะฮฺ หลักปฏิบัติ หลักแห่งความเสมอภาค ความยุติธรรม ภราดรภาพ สันติภาพ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีิวิตตามครรลองแห่งอิสลาม และเพื่อใช้ชีวิตอย่างสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

Download
ส่งฟีดแบ็ก