การซื้อหย่า (อัล-คุลอฺ์)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของการซื้อหย่า เหตุผลที่กำหนดให้มีบทบัญญัตินี้ ปัจจัยต่างๆ วิธีการ และหุก่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก