คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความเสียสละในอิสลามซึ่งเป็นมารยาททางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนในคำสอนของอิสลาม อธิบายความหมาย ความสำคัญ ตัวอย่างต่างๆ ในอดีต พร้อมทั้งคำแนะนำสำหรับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดนิสัยเสียสละ

ส่งฟีดแบ็ก