บทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม

คำอธิบาย

อธิบายบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม เช่นอาหารประเภทใดที่อนุมัติและที่ไม่อนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นจากปศุสัตว์หรือสัตว์ปีก สัตว์ทะเล สััตว์ที่ตายเองและเลือดที่อนุญาตให้ทานได้ ไขมันที่เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ เมื่อใดที่อนุญาตให้กินสิ่งที่หะรอม ข้อชี้ขาดเกี่ยวกับสิ่งมึนเมา บทลงโทษของผู้ดื่มสุรา ผู้ที่ถูกประณามในเรื่องสุรา หุก่มการกินจากสมบัติของผู้อื่น การดื่มกินด้วยภาชนะต้องห้าม เป็นต้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

- เนื้อหา -

 

โดยพื้นฐานอาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่อนุมัติ

เมื่อถูกเชิญให้รับประทานอาหาร

คุณค่าและความประเสริฐของอินทผลัม

ประโยชน์ของอินทผลัม

สิ่งที่หะรอม (ไม่อนุมัติ) จากปศุสัตว์และสัตว์ปีก

ประเภทของสัตว์ล่าเหยื่อที่ต้องห้าม

สัตว์และสัตว์ปีกที่หะลาล (อนุมัติ)

อาหารที่ห้ามรับประทาน

สัตว์ที่ตายเองและเลือดที่อนุญาตให้ทานได้

ไขมันที่เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ

ข้อชี้ขาดของการรับประทานอัล-ญัลลาละฮฺ

เมื่อใดที่อนุญาตให้กินสิ่งที่หะรอม

ข้อชี้ขาดเกี่ยวกับสิ่งมึนเมา  

บทลงโทษของผู้ดื่มสุรา

ผู้ที่ถูกประณามในเรื่องสุรา

หุก่มการกินจากสมบัติของผู้อื่น

การดื่มกินด้วยภาชนะต้องห้าม

วิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮฺเมื่อแมลงวันได้ตกในอาหาร

 

ส่งฟีดแบ็ก