ดุอาอ์จากอัลกุรอาน

คำอธิบาย

รวมบทดุอาอ์ที่มีระบุในอัลกุรอาน ตามสูเราะฮฺต่างๆ เพื่อใช้ในการขอพรต่ออัลลอฮฺตะอาลา ในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นดุอาอ์ที่มีคุณค่าและความหมายที่ดีเยี่ยม และคู่ควรแก่การตอบรับจากอัลลอฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก