การจ่ายหรือออกซะกาต

คำอธิบาย

อธิบายข้อมูลว่าด้วย การจ่ายหรือออกซะกาต มารยาทในการจ่ายซะกาต ผู้รับซะกาตที่ดีที่สุด เวลาในการจ่ายซะกาต หุก่มการกระจายซะกาต หุก่มการมอบซะกาตแก่ผู้ปกครอง(รัฐ) หุก่มการค้ำประกันซะกาต จะจ่ายซะกาตที่ใหน? ลักษณะการจ่ายซะกาตหนี้สิน หุก่มทรัพย์ที่เจ้าของไม่มีความสามารถในทรัพย์นั้น โทษของผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายซะกาต

Download
ส่งฟีดแบ็ก