แหล่งแจกจ่ายซะกาต

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยชาวซะกาตหรือผู้ที่สามารถรับซะกาตได้ จำนวนประเภทชาวซะกาต หุก่มการทำให้ทรัพย์ซะกาตงอกเงย ผู้ที่อนุญาตให้มอบซะกาตให้แก่เขาได้ หุก่มการให้ซะกาตแก่ลูกหรือพ่อแม่หรือสามีภรรยา ผู้ที่ไม่อนุญาตให้มอบซะกาตให้ สิ่งที่ผู้รับซะกาตควรกล่าว หุก่มการบอกว่าเป็นซะกาต จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก