การเสียชีวิตและบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยการเสียชีวิตและบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำหนดแห่งความตาย สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย การเตรียมตัวสำหรับการตาย หุก่มการตั้งความหวังที่จะตาย บัญญัติเกี่ยวกับการตัลกีน หรือสอนผู้ป่วยที่กำลังจะตาย ลักษณะหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงการตายดี ฯลฯ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

- เนื้อหา -

กำหนดแห่งความตาย

สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย

การเตรียมตัวสำหรับการตาย

หุก่มการตั้งความหวังที่จะตาย

บัญญัติเกี่ยวกับการตัลกีน หรือสอนผู้ป่วยที่กำลังจะตาย

ลักษณะหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงการตายดี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการตาย

เครื่องหมายที่แสดงถึงการตาย

สิ่งที่ต้องกระทำต่อมุสลิมกรณีที่เสียชีวิต

การประกาศให้ทราบถึงการเสียชีวิตของมุสลิม

สิ่งมุสลิมจะต้องกล่าวและกระทำเมื่อประสบทุกข์

การชันสูตรศพ

ส่งฟีดแบ็ก