การห่อศพ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยการห่อศพ อาทิ ลักษณะการห่อศพ ลักษณะการห่อศพของชะฮีด ลักษณะการห่อศพของผู้ที่ครองอิหฺรอม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก