การแบกศพและการฝังศพ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วย การแบกและการฝังศพ อาทิ ลักษณะการแบกศพ สถานที่สำหรับฝังศพมุสลิม ลักษณะการฝังศพ หุก่มการก่อสร้างหรือก่อปูนบนสุสาน หุก่มการสร้างมัสยิดบนกุบูรฺหรือหลุมศพ ลักษณะการฝังศพของผู้เสียชีวิต หุก่มการย้ายศพจากสุสานเดิม ใครจะเป็นผู้ที่นำศพลงในสุสาน จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

ลักษณะการแบกศพ

สถานที่สำหรับฝังศพมุสลิม

ลักษณะการฝังศพ

หุก่มการก่อสร้างหรือก่อปูนบนสุสาน

หุก่มการสร้างมัสยิดบนกุบูรฺหรือหลุมศพ

ลักษณะการฝังศพของผู้เสียชีวิต

หุก่มการย้ายศพจากสุสานเดิม

ใครจะเป็นผู้ที่นำศพลงในสุสาน

หุก่มการเดินตามญะนาซะฮฺสำหรับผู้หญิง

หุก่มการทำเครื่องหมายที่หลุมศพ

หุก่มการตักเตือนหรือการให้โอวาท ณ สุสาน

มุสลิมควรทำอะไรหลังการฝังศพ

ส่งฟีดแบ็ก