การให้ทานน้ำและอาหารในช่วงฤดูกาลหัจญ์

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยการส่งเสริมให้ทำการบริจาคทานในช่วงพิธีการหัจญ์ สำหรับหุจญาตผู้แสวงบุญ นำเสนอหลักฐานจากสุนนะฮฺที่ระบุถึงความประเสริฐของการทำทานที่เรียกว่า อัส-สิกอยะฮฺ วะ อัร-ริฟาดะฮฺ หรือการให้น้ำและอาหารแกุ่หุจญาต เพื่อเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ได้รับซึ่งหัจญ์มับรูรที่มีผลตอบแทนเป็นสวนสวรรค์

Download
ส่งฟีดแบ็ก