ความเสี่ยงของการทำหน้าที่พิพากษา

คำอธิบาย

การพิพากษานั้น ประเด็นของมันคือการตัดสินเหตุการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิทางด้านต่างๆ ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้อันตรายที่เกิดจากการพิพากษาใหญ่หลวงยิ่งนัก เพราะเกรงว่าผู้พิพากษาจะเอนเอียงเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของคู่กรณีพิพาท บางทีเนื่องจากเป็นญาติใกล้ชิด เป็นเพื่อนฝูง เป็นคนมีฐานะร่ำรวยโดยหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างงจากเขา เป็นผู้มีบารมีเพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของเขา หรือจะด้วยเหตุผลในทำนองเดียวกันนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก