การฟ้องร้องและการแสดงหลักฐานในการพิพากษา

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดย เชค มุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อาทิ ความหมายของการฟ้องร้อง องค์ประกอบของการฟ้องร้อง เงื่อนไขของการฟ้องร้องที่ถูกต้องสมบูรณ์ ลักษณะการตัดสินของผู้พิพากษา ลักษณะการตัดสินกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้า จะทำการฟ้องร้องที่ไหน
บทบัญญัติว่าด้วยสาส์นจากผู้พิพากษาถึงผู้พิพากษา บทบัญญัติว่าด้วยผู้ถูกฟ้อง เป็นต้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก