บทลงโทษการปล้นชิงทรัพย์

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษการปล้นชิงทรัพย์ ลักษณะการปล้นชิงทรัพย์ บทบัญญัติว่าด้วยอัลหิรอบะฮฺ (ผู้ก่อความเดือดร้อน) บทลงโทษของการปิดเส้นทางสัญจร เงื่อนไขที่จำเป็นต้องลงโทษต่อผู้ที่ปล้นชิงทรัพย์ บทบัญญัติว่าด้วยการสารภาพผิดของผู้ก่อความเดือดร้อน ลักษณะการป้องกันตัวเอง บทบัญญัติว่าด้วยพวกอัซซินดีก

Download
ส่งฟีดแบ็ก