การอะซานและอิกอมะฮฺ

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหา ความหมายการอะซานและอิกอมะฮฺ วิทยปัญญาการบัญญัติการอะซาน หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺ บรรดาผู้อะซานของท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ทั้งสี่ท่าน ความประเสริฐของการอะซาน ลักษณะการอะซานที่มีรายงานและปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ เงื่อนไขที่ทำให้การอะซานใช้ได้ สิ่งที่สุนัตในการอะซาน หุก่มการอะซานก่อนเข้าเวลา สิ่งที่ควรกล่าวสำหรับผู้ที่ได้ยินเสียงอะซาน ความประเสริฐของการกล่าวตามมุอัซซิน พลังของการอะซาน หุก่มการเอาค่าจ้างในการอะซาน หุก่มสำหรับผู้ที่เข้าไปในมัสญิดในขณะมุอัซซินกำลังอะซาน ลักษณะการอิกอมะฮฺที่มีรายงานและปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ ผู้ที่อะซานคือผู้ที่อิกอมะฮฺ ลักษณะการอาซานในยามฝนตกหรือในสภาพอากาศที่หนาวจัด หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในเวลาเดินทาง หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในการละหมาดต่างๆ

Download
ส่งฟีดแบ็ก