เราะมะฎอน อุทยานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตศรัทธาชน

คำอธิบาย

เราะมะฎอน อุทยานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตศรัทธาชน เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด มีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมและหล่อหลอมให้ผู้ศรัทธามีความสำรวมตนจากความชั่วและยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นสุดยอดคุณลักษณะที่ประเสริฐ กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนเราะมะฎอนจะไม่จบลงเพียงในภาคกลางวัน แต่จะต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลางคืน ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะตักตวงและแสวงการอภัยโทษและพระเมตตาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งในความเมตตากรุณาปรานีและผู้ทรงอภัย

ส่งฟีดแบ็ก