การละหมาดของบุคคลที่ได้รับการผ่อนผัน

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิลอิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ .. 1- การละหมาดของผู้ป่วย ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย การทำความสะอาดของผู้ป่วย หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้ ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน? ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง 2- การละหมาดของผู้เดินทาง หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร? ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง 3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

1- การละหมาดของผู้ป่วย

ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย

การทำความสะอาดของผู้ป่วย

หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย

เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้

ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน?

ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง

 

2- การละหมาดของผู้เดินทาง

หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด

ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร?

ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง

หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง

หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี

สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา

หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง

ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน

หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ

หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง

ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง

หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ

หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง

ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ

หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง

 

3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว

ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว

ส่งฟีดแบ็ก