การละหมาดของบุคคลที่ได้รับการผ่อนผัน

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิลอิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ .. 1- การละหมาดของผู้ป่วย ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย การทำความสะอาดของผู้ป่วย หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้ ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน? ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง 2- การละหมาดของผู้เดินทาง หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร? ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง 3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

1- การละหมาดของผู้ป่วย
ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย
การทำความสะอาดของผู้ป่วย
หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย
เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้
ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน?
ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง

2- การละหมาดของผู้เดินทาง
หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด
ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร?
ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง
หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง
หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี
สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา
หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน
หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ
หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง
ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง
หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ
หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง
ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ
หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง

3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว
ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว
ส่งฟีดแบ็ก