โอวาท 10 ข้อสำหรับหุจญาตที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

คำอธิบาย

โอวาท 10 ข้อสำหรับหุจญาตที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นข้อคิดและคำสั่งเสียสิบข้อที่มอบให้บรรดาหุจญาตใช้เป็นเสบียงในการปฏิบัติอะมัลและรักษาสภาพแห่งการทำดีต่างๆ ไว้เสมอ เมื่อกลับไปยังภูมิลำเนาและบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละคน นับเป็นคำสั่งเสียที่ควรค่าแก่การทบทวนและนำไปใช้สำหรับผู้ทำหัจญ์ทุกคน

Download
ส่งฟีดแบ็ก