คำอธิบาย

รวมหะดีษต่างๆ ของนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าด้วยอิคลาศ-ความบริสุทธิ์ใจและตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ในทุกๆ การกระทำ คำพูด และทุกๆ อิริยาบถทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น จากหนังสือริยาฎุศศอลิฮีน ของอิมาม อัน-นะวะวีย์

ส่งฟีดแบ็ก