คำอธิบาย

รวมหะดีษต่างๆ ของนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าด้วยเตาบะฮฺ การกลับเนื้อกลับตัว จำนวนสิบกว่าหะดีษ จากหนังสือริยาฎุศศอลิฮีน ของอิมาม อัน-นะวะวีย์

ส่งฟีดแบ็ก