กฎเกณฑ์ว่าด้วยบททดสอบในชีวิตมนุษย์

คำอธิบาย

บทความที่กล่าวถึงแง่มุมบางประการเกี่ยวกับการทดสอบในชีวิตมนุษย์ โดยอ้างจากคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทดสอบ พร้อมทั้งบทสรุปที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน และไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในระดับต่างๆ

Download
ส่งฟีดแบ็ก