ซะกาตปศุสัตว์

คำอธิบาย

หุก่มซะกาตปศุสัตว์ พิกัดของสัตว์ที่ต้องจ่ายซะกาต 1-พิกัดของแพะแกะ 2- พิกัดของวัวควาย 3- พิกัดของอูฐ สิ่งที่ใช้ได้ในซะกาตปศุสัตว์ หุก่มการรวมและแยกสัตว์เพื่อเลี่ยงการจ่ายซะกาต จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก