“นิอฺมะตุลฮิดายะฮฺ” บุญคุณการชี้นำของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงความสำคัญของฮิดายะฮฺ หรือทางนำจากพระผู้เป็นเจ้า และระบุประเภทต่างๆ ของทางนำ รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งทางนำจากพระเจ้า และรักษามันไว้ตลอดไป จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก