ซะกาต ระหว่างหน้าที่และโทษของการละเลย

คำอธิบาย

ซะกาต ระหว่างหน้าที่และโทษของการละเลย กล่าวถึงบทบัญญัติข้อหนึ่งจากหลักการอิสลามทั้งห้าประการ พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ(วจนะ)ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ระบุถึงความจำเป็นของการจ่ายซะกาต รวมทั้งโทษต่างๆ ที่ผู้ละเลยไม่จ่ายซะกาตจะต้องได้รับ จากหนังสืออัดดุร็อร อัลมุนตะกอฮฺ ของ ดร.อะมีน อัชชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก