เราะมะฎอน ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต

คำอธิบาย

บทความที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของการถือศีลอด นั่นคือ เพื่อการสร้างตักวา หรือความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต จากสภาพเดิมที่คลุกเคล้ากับการละเลยและละเมิดคำสอนของอัลลอฮฺ สู่บุคลิกใหม่ที่เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก