ถือศีลอดเราะมะฎอนด้วยศรัทธาและหวังการตอบแทน

คำอธิบาย

เนื้อหาคุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยหลักฐานต่างๆ ที่ระบุถึงการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอน โดยเน้นในสองประการคือ การถือศีลอดและการละหมาดตะรอวีหฺ ซึ่งต้องอาศัยเงื่อนไขหลักสองอย่างคือการศรัทธาและการหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการอธิบายหลักฐานโดยยกอ้างจากความเห็นของอุละมาอ์ รวมทั้งให้บทสรุปสั้นๆ ที่ได้ใจความอย่างน่าสนใจ

Download
ส่งฟีดแบ็ก