อัต-ตะวักกุล การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

คำอธิบาย

บทความที่สาธยายถึงความหมายของการตะวักกุล หรือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความสำคัญของมัน และหลักฐานต่างๆ ที่เน้นย้ำให้บรรดาผู้ศรัทธามอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ พร้อมทั้งผลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ และกล่าวถึงข้อสังเกตบางประการที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการมอบหมายกับการยึดมูลเหตุเป็นที่ตั้ง

Download
ส่งฟีดแบ็ก