เตาบะฮฺ การกลับตัวสู่อัลลอฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงการเรียกร้องของอัลลอฮฺ ให้มนุษย์กลับเนื้อกลับตัวจากความผิดบาปที่ได้ก่อไว้ อธิบายความสำคัญของการกลับตัว หรือการเตาบะฮฺ และระบุเงื่อนไขและองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการเตาบะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก