กลุ่มลัทธิ อัล-ก็อดยานียะฮฺ

คำอธิบาย

บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มอัล-ก็อดยานียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับกลุ่มลัทธินี้.

Download
ส่งฟีดแบ็ก