อรรถรสของอายะฮฺอัลกุรอานในวิถีชีวิตของกัลยาณชนมุสลิมรุ่นแรก

คำอธิบาย

อธิบายถึงเรื่องราวของชาวสะลัฟ หรือกัลยาณชนอิสลามรุ่นแรก ในการให้ความสำคัญและความผูกพันของพวกเขาที่มีต่ออัลกุรอาน ด้วยการปรับใช้เนื้อหาต่างๆ ในคัมภีร์อันยิ่งใหญ่นี้สู่วิถีชีวิตจริงในแต่ละวัน พร้อมตัวอย่างต่างๆ จากอัตชีวประวัติของสะลัฟบางท่านไว้ด้วย

Download
ส่งฟีดแบ็ก