ความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่อ่าน แต่ไม่ใคร่ครวญ

คำอธิบาย

บทความตักเตือนและสะกิดใจให้สำนึกถึงความสำคัญของการใคร่ครวญ ต่อโองการต่างๆ ที่อัลลอฮฺได้ประทานมาให้กับมนุษย์ เพื่อที่พวกเขาจะได้ตระหนักรู้และใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ ไม่ลุ่มหลงไปกับความเพริศแพร้วในโลกนี้จนลืมนึกถึงชีวิตแห่งความนิรันดรในโลกหน้า

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก