คำอธิบาย

บทความตักเตือนและสะกิดใจให้สำนึกถึงความสำคัญของการใคร่ครวญ ต่อโองการต่างๆ ที่อัลลอฮฺได้ประทานมาให้กับมนุษย์ เพื่อที่พวกเขาจะได้ตระหนักรู้และใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ ไม่ลุ่มหลงไปกับความเพริศแพร้วในโลกนี้จนลืมนึกถึงชีวิตแห่งความนิรันดรในโลกหน้า

ส่งฟีดแบ็ก