สูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ

คำอธิบาย

อธิบายเนื้อหาความหมายจากสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ กล่าวถึงคุณลักษณะสี่ประการที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากความขาดทุน รวมถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าอื่นๆ จากสูเราะฮฺสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญาอันมากมายเหลือคณา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก