คุณจะต้อนรับเราะมะฎอนอย่างไร?

คำอธิบาย

คุณจะต้อนรับเราะมะฎอนอย่างไร? บทความสะกิดเตือนใจมุสลิมให้เห็นถึงความสำคัญที่แท้จริงของเดือนเราะมะฎอน ด้วยการรู้จักคุณค่าของมัน เพื่อที่จะให้หัวใจผูกพันกับมัน และตั้งใจปฏิบัติอิบาดะฮฺด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในเดือนอันยิ่งใหญ่นี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก