การละหมาดยามค่ำคืนในเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

บทความอธิบายความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ของการละหมาดในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในเดือนเราะมะฎอน กล่าวถึงรูปแบบต่างๆ ของการละหมาดวิติรฺในยามค่ำคืน ที่ปรากฎในแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และอธิบายหุก่มการออกไปละหมาดของสตรีที่มัสยิด

Download
ส่งฟีดแบ็ก