GIÁO LÝ LIÊN QUAN VỀ SALAH ĐÊM (QIYAMMULLAI RAMADAN)

Giới thiệu chung

Giáo lý dâng lễ Salah ban đêm cùng với một số Hadith Soheeh (chính xác) khuyến khích dâng lễ vào ban đêm trong khi mọi người ngon giấc.

Thông tin phản hồi